งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย ลงพื้นที่แจกกล่องยังชีพ (กล่องปันสุข)ให้แก่ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นายอภิธาร ทิพย์ตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย และงานพัฒนาชุมชน ได้เป็นตัวแทนของสมาคมคนตาบอดไทย(สปบท.)ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ลงพื้นที่แจกกล่องยังชีพ (กล่องปันสุข)ให้แก่ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 ในเขตตำบลม่วงยาย จำนวน 50 คน