งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

มอบใบประกาศ Covid Free Setting ให้กับร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลม่วงยายที่ผ่านการประเมิน

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 30 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 22 ครั้ง

29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยงานสาธารณสุขและปลัดอำเภอเวียงแก่น นายณญาวุฒิ สองแก้ว มอบใบประกาศ Covid Free Setting ให้กับร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลม่วงยายที่ผ่านการประเมินจำนวน 5 ร้าน ได้แก่
1.สวนอาหารสายรุ้ง
2.ร้านสุดดี
3.ร้าน SOM
4.สวนอาหารฟองเบียร์
5.ร้านไออุ่นอาหารแช่แข็ง