งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 30 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 21 ครั้ง

30 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลม่วงยาย มีกิจกรรมดังนี้
1. เวลา 09.00 น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น
2. เวลา 10.00 น.งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลม่วงยายปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อบริการประชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกับอปพร. และทหารพราน 3102 ณ แก่งผาได อำเภอเวียงแก่น
3. 14.00 น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลม่วงยายลงพื้นที่ติดธงสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง