งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะจุดผ่อนปรน แก่งก้อนคำ

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 02 เมษายน 2564

เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ประกาศเทศบาล ตำบลม่วงยาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะจุดผ่อนปรน แก่งก้อนคำ หมู่ที่4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ