งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประชาสัมพันธ์ เพจชุมชนคนรักษ์ม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 17 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ขณะนี้เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดทำ เพจชุมชนคนรักษ์ม่วงยายขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วไป รวมทั้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและ การขายสินค้าต่าง ๆ ในตำบลม่วงยาย ท่านใหนที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพจสามารถสแกน QR Code ขอเข้าร่วมได้นะคะ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ