งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญสมัยที่ 2/2564

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 52 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญสมัยที่ 2/2564
เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย