งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว ประจำปี 2564

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 27 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 18 ครั้ง

27 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นายอภิธาร ทิพย์ตา พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว ประจำปี 2564 โดยมี นายอำเภอเวียงแก่น นายอุดม ปกป้องบวรกุล เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยลึก